Spring naar inhoud

Privacyverklaring

1 oktober 2020

De gemeente verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van haar inwoners. Het zal afhangen van de specifieke verwerking welke persoonsgegevens precies zullen worden verwerkt en voor welk doel. Deze en overige relevante informatie worden hieronder weergegeven.

Online participatief begroten van € 300.000,- uit gebiedsplan middelen voor 2020.

Doel

 • Crowdsourcen van goede plannen onder bewoners, ondernemers en organisaties voor een groenere, diversere en duurzamere stad.
 • Een draagvlakmeting te doen bij de ingediende plannen in de buurt (mensen moeten minimaal 50 positieve likes halen om in aanmerking te komen voor een haalbaarheidscheck van hun plan door de gemeente).
 • Door budget te verdelen, bewoners van de stad te laten bepalen welk van de 30 beste plannen worden uitgevoerd.


Subdoelen

 • In de fase van het uploaden van plannen, inzicht te krijgen in waar stemmen/likes op de ingediende plannen vandaan komen.
 • Bezoekers, planindieners en stadsdeelcommissieleden inzicht te geven in argumenten voor of tegen een plan zodat zij een geïnformeerde beslissing kunnen nemen over welke 30 plannen teruggeplaatst worden voor fase 2: participatief begroten.
 • Zorgen voor een rechtmatig verloop van het participatief begroten

Een spelregel voor het uploaden van plannen is dat iedereen een goed idee mag indienen; we hebben wel vooral bewoners en mensen die in de stad werken opgeroepen om op de plannen te reageren.


Grondslag

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een taak van algemeen belang, namelijk om in het kader van een zorgvuldige voorbereiding van besluiten (Algemene wet bestuursrecht) tot een gedragen besteding te komen van de €300.000,- gebiedsplan middelen.


Categorieën persoonsgegevens

 • Postcode:
  Bij het uploaden en liken van plannen worden postcodes geregistreerd omdat we willen weten waar de stemmen vandaan komen. Zijn het mensen uit de stad die hun mening geven of komen de reacties uit andere plekken in het land?
 • Naam:
  We vragen mensen die een plan indienen om hun naam op te geven. Deze namen zijn gepubliceerd bij de plannen.
  We vragen mensen ook om een naam op te geven als zij een argument bij een ingediend plan willen plaatsen. Dat doen we omdat ervaring leert dat dit de kwaliteit van het gesprek / discussie bevordert. Mensen kunnen uiteraard een alias opgeven.
 • Email: 
  Mensen die een plan indienen vragen we om een emailadres. Dit is nodig om met hen in contact te treden over hun plan en hen te kunnen informeren over het vervolg.
  Bezoekers van de site kunnen zich verder aanmelden voor eenmalige update over de winnende plannen door hun emailadres op te geven.
 • IP-adressen:
  Bij het stemmen/liken op de ingestuurde plannen worden tijdelijk IP-adressen opgeslagen. De gemeente doet dit om eventuele onregelmatigheden met het liken te kunnen opsporen.


Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Dat betekent dat voor uw persoonsgegevens die zijn verwerkt voor deze participatief begroten tool het volgende geldt:

 • Nadat de eerste fase van het uploaden van plannen en de draagvlakpeiling dmv liken afloopt, wordt de website statisch gemaakt. Plannen, namen van indieners, aantal voor- en tegen stemmen en argumenten blijven wel zichtbaar op de site.
 • Na afloop van het liken van de ingediende plannen worden gegevens verwerkt in een beknopte (geanonimiseerde) analyse van waar mensen vandaan komen die hebben meegedaan aan het liken, per plan. Deze informatie wordt met de voor- en tegen argumenten meegestuurd aan de mensen die de plannen beoordelen op haalbaarheid.
 • Tijdens de stemfase van het participatief begroten blijven op de site de oorspronkelijk ingediende plannen zichtbaar, met uitleg per plan waarom een plan wel of niet geselecteerd is voor de stemfase. De namen van indieners per plan blijven ook nog zichtbaar.

Deze plannen blijven zichtbaar op de site tot een nieuwe fase van het project van start gaat. 

Het kan zijn dat de site voor archiefdoeleinden online blijft. Indien daartoe wordt besloten, worden de namen van de planindieners en mensen die argumenten hebben geplaatst op de site geanonimiseerd. 

 

Login om verder te gaan
Geef mij een nieuwe code

Annuleren