Spring naar inhoud

Participatie

We gaan de deelgebieden strand Oost, de boulevard en het eiland in elk geval uitvoeren. Mogelijk houden we nog financiën over om delen uit het ontwerp van de andere gebieden uit te voeren.

Let op, op dit moment is rondom het eiland geen officieel zwemwater. Hierover zijn we nog in afstemming met de Provincie en het waterschap Rijnland en weten nog niet of we een vergunning kunnen krijgen. We kunnen alleen een zwemtrap aanbrengen als we een vergunning hebben voor het zwemwater.

Vragen en antwoorden

Stenen bij boeienlijn op het strandjes geven problemen. Zwemmers bezeren hun voeten en benen aan deze stenen.

We zijn intern in gesprek over de wens om stenen weer opgestapeld onder de boeienlijn te leggen. We zijn aan het bekijken of dit mogelijk is en komen hier nog op terug.

Kunnen julllie bramen aan de zuid zijde snoeien? Graag opletten voor de nachtegaal.

We gaan deze bramen niet snoeien, dit valt buiten projectgebied. We hebben dit aanbeheer doorgegeven.

Waar is de klok gebleven?

De klok gaan we terug aanbrengen.

De skatebaan wordt wel gebruikt, waarom alleen voor de kleine kinderen het speelschip?

In de participatie in oktober 2022 is de wens voor ander soort spelen naar boven gekomen. Tijdens het stemmen op de onderdelen is deze skatebaan niet naar voren gekomen als wens om te behouden.

Waar mag je wel en niet met de hond lopen. Op de hekken bordjes waar ze niet mogen lopen.

Aan beheer hebben wij doorgegeven dat de bebording niet compleet is.

Honden hebben geen gebied meer om te lopen - in dit plan geen specifieke plek voor de hond.

Klopt, in het beleid staat vast dat dit gebied niet voor honden is aangemerkt.

Stenen weghalen in het water onder de boeienlijn. Vlonders goed onderhouden. We geven dit door aan beheer.

We kunnen de stenen niet weghalen. We zijn intern in gesprek over de wens om stenen weer opgestapeld onder de boeienlijn te leggen. We zijn aan het bekijken of dit mogelijk is en komen hier nog op terug.

Kunnen de hekken verwijderd worden?

In oktober vorig jaar is duidelijk naar voren gekomen dat we de hekken moeten behouden. Dit in verband met het tegenhouden van honden. Kleine kinderen kunnen niet verder dan het hek lopen.

Kunnen de hekken bij bankjes lager? Ook tegenstem voor hekken hoog.

De hekken houden we op deze hoogte. Nieuwe hekken passen niet in het budget. Er komen binnen de hekken bankjes waarbij je goed kunt uitkijken over het water.

Er zijn zorgen over waar de beheerders van het maaien en de afvalbakken moeten keren met hun voertuigen.

De trap in het ontwerp is gewijzigd naar een hellingbaan in het ontwerp.

Is het water rondom het eiland zwemwater?

Nee op dit moment is dit geen officieel zwemwater. We zijn nog in afstemming over het oprekken van de grenzen van het zwemwater. Als we het zwemwater niet kunnen formaliseren kunnen wij het ontwerp in het water rondom het eiland niet uitvoeren.

Kunnen we de speeltoestellen op het eiland behouden?

We behouden de speeltoestellen op het eiland. Waar nodig worden deze vervangen.

De oevers zien er begroeid uit. Wat is het maai beleid.

We gaan dit uitzoeken en komen hierop terug.

Letten jullie goed op de Japanse duizendknoop in het werkgebied.

We hebben een protocol voor het verwijderen van Japanse duizendknoop. Daar zullen wij ons aan houden.

Kan op de hoop met puin bloemenzaad ingezaaid worden?

Ja, dit staat in het ontwerp en zal worden uitgevoerd.

Geven zwerfkeien geen probleem met het beheer van het groen?

Klopt, de keien zijn uit het ontwerp gehaald.

Kan Oeverlanden blijven meedenken met het beplantingsplan?

Zeker, zij zijn betrokken bij het beplantingsplan.

Login om verder te gaan
Geef mij een nieuwe code

Annuleren